PROFITAX, Biuro Rachunkowe Poznań 
Poznań, ul. Jasielska 10, I piętro lok. 9
T: +48 501 263 434

Certyfikat Ministerstwa Finansów RP nr 12124/99

JPK_VAT - sejm uchwalił ustawę, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania.

JPK_VAT, Profitax Biuro Rachunkowe Poznań

Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostaje przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 roku dla wszystkich podatników VAT. – poinformowało Ministerstwo Finansów https://www.gov.pl/web/finanse Zmiana terminu jest spowodowana licznymi wnioskami przedsiębiorców związanych z trudnościami we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020. Z uwagi na stan epidemii.

19 czerwca 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i określa nowy termin wejścia w życie obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydentowi RP.

Przypomnijmy, że w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej wprowadzono już zmiany do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przesunięto wtedy m.in. termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r. Co oznaczało, że JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, mieli obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 lipca 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Zgodnie z ustawą zmieniającą, która czeka już tylko na podpis prezydenta, nowy JPK_VAT obowiązkowo będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r.

 

Tylko VAT-7 i VAT-7K

Nowy plik JPK_VAT będzie co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będą miały natomiast zastosowania do skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

Deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca w obrocie krajowym) zostanie „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT. Nie będzie zatem obowiązku odrębnego jej składania.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Termin wysyłki JPK_VAT

Podatnicy rozliczający się miesięcznie, ewidencję wraz z deklaracją podatkową będą mieli obowiązek przesłać w terminie właściwym do złożenia deklaracji, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Obowiązek ten zastępuje obecny obowiązek przesyłania plików JPK_VAT. Podatnik będzie przesyłał do właściwego urzędu skarbowego pełną ewidencję VAT, a nie tylko informację o prowadzonej ewidencji.

Jednocześnie podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału osobno. Podatnicy ci będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. W praktyce dokument przesłany przez podatników „kwartalnych” będzie zawierał dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc odrębnie, natomiast część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie składa ewidencję za ten miesiąc łącznie z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji kwartalnej.

Nie jest to nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. A zatem zmianie ulegnie jedynie forma przesyłu danych.

Wprowadzane zmiany zmniejszają zatem obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K).

Od kiedy JPK_VAT

Przed zmianami, które wprowadziły tzw. Tarcze antykryzysowe, w pierwszej kolejności, od 1 kwietnia 2020 r., obowiązkiem tym miały być objęte co do zasady duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a następnie po 6 miesiącach nowe regulacje mieli stosować pozostali podatnicy.

Obecnie, JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

 

Masz pytania - skontaktuj się z nami. 

PROFITAX, Biuro Rachunkowe Poznań 

Poznań, ul. Jasielska 10, I piętro lok. 9
T: +48 501 263 434

Certyfikat Ministerstwa Finansów RP nr 12124/99

O nas

Profitax , Biuro Rachunkowe Poznań jest  rynku od ponad 20 lat działając w obszarach księgowości, kadr i płac, analiz finansowych i organizacji finansowania przedsięwzięć

 

Obsługujemy podmioty działające w różnych branżach i różnej wielkości. Poznaliśmy specyfikę związaną z funkcjonowaniem wielu branż m.in. sieci handlowych i dystrybucyjnych, firm produkcyjnych, budowlanych. 

 

Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów podczas kontroli prowadzonych w ich firmach przez różnego rodzaju instytucje państwowe, zawsze uzyskując zadowolenie naszych Zleceniodawców. 

 

Nasz zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem zarówno w Polsce jak i za granicą. Stale współpracujemy z Biegłymi Rewidentami, Doradcami Podatkowymi, Kancelariami Prawnymi i Notarialnymi, a także Doradcami Kredytowymi oraz Bankami.

© 2020 All rights Reserved. by Profitax, Biuro Rachunkowe Poznań

Biuro Rachunkowe Profitax, Poznań ul. Jasielska 10/9