Usługi Księgowe

Zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty naszego biura. Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach i profilach działalności.

Poniżej znajduje się pełen zakres czynności, które wykonujemy w ramach usług księgowych.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych, 
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, 
 • Ewidencja ryczałtu, 
 • Prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • Wyprowadzania zaległości.
Usługi Księgowe PROFITAX Biuro Rachunkowe, Poznań

Usługi księgowe - szczegółowy zakres

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje: 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości, 
 • opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie, 
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów), 
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT, 
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US, 
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS, 
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi, 
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, 
 • sporządzanie przelewów  dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US), 
 • monitoring należności i zobowiązań

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów: 

 • dokonujemy zapisów w PKPiR, 
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia, 
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także  wartości niematerialnych i prawnych, 
 • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 
 • prowadzimy ewidencje VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe, 
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.  

W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w ewidencji ryczałtu, 
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia, 
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych, 
 • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, 
 • prowadzimy ewidencje VAT, 
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe, 
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.