kadry i płace kadry i płace kadry i płace kadry i płace kadry i płace

Usługi Kadry i Płace

Profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac to duża dogodność zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Oprócz naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS-u wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.


 • Kompleksowa obsługa od momentu zatrudnienia do zwolnienia z pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej kadrowej i płacowej.
 • Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji płacowej w tym rozliczenia ZUS i PIT.
 • Dokumentacja czasu pracy i przygotowanie list płac.
Usługi kadry i płace PROFITAX Biuro Rachunkowe, Poznań

Usługi Kadry i Płace - szczegółowy zakres

Szczegółowy zakres oferowanych usług:

 • umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji, 
 • listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych, 
 • dokumentacja rejestracyjna pracowników i zleceniobiorców (ZUS), 
 • imienne karty przychodów pracownika, 
 • kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją, 
 • ewidencja urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych), 
 • ewidencja świadczeń socjalnych, 
 • ewidencja świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, 
 • dokumentacja obrachunkowa do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A), 
 • zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40, 
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie), 
 • gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.

Nasze biuro rachunkowe jest na rynku od ponad 20 lat działając w obszarach księgowościkadr i płacanaliz finansowych i organizacji finansowania przedsięwzięć.

Obsługujemy podmioty działające w różnych branżach i różnej wielkości. Poznaliśmy specyfikę związaną z funkcjonowaniem wielu branż m.in. sieci handlowych i dystrybucyjnych, firm produkcyjnych, budowlanych.

Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów podczas kontroli prowadzonych w ich firmach przez różnego rodzaju instytucje państwowe, zawsze uzyskując zadowolenie naszych Zleceniodawców.

Nasz zespół składa się z wysokiej klasy specjalistów z doświadczeniem zarówno w Polsce jak i za granicą.

Stale współpracujemy z Biegłymi Rewidentami, Doradcami Podatkowymi, Kancelariami Prawnymi i Notarialnymi, a także Doradcami Kredytowymi oraz Bankami.